Organiziranje nagradne igre – ali je skladna z GDRP?

Organiziranje nagradne igre – ali je skladna z GDRP?

24.06.2021

Eden od potez za pridobivanje prepoznavnosti na družbenih omrežjih se v zadnjem času pojavljajo tudi nagradne igre, ki so vse bolj razširjene. Ob pregledu slednjih pa se velikokrat opazi, da je področje varovanja osebnih podatkov s strani organizatorjev nagradne igre v povezavi z nagradnimi igrami neustrezno.

 

Splošno o nagradni igri

Nagradne igre so urejene z Obligacijskim zakonikom[1] (v nadaljevanju: OZ), ki v svojem 207. členu ureja javno obljubo nagrade. S tem členom je urejeno, da v primeru javnega razpisa dana obljuba nagrade tistemu, ki doseže nekaj, kar se zahteva (opravi določeno dejanje, doseže kakšen uspeh ali se znajde v določenem položaju) ali pa, da je dana obljuba pod kakšnim drugim pogojem, veže na izpolnitev tistega, ki jo je dal.

Z nagradno igro mora biti določen rok za tekmovanje, v nasprotnem primeru pa lahko vsak, ki se želi udeležiti tako razpisanega tekmovanja od sodišča zahteva, da se ustrezen rok določi.

Pod določenimi pogoji se lahko obljuba dane nagrade prekliče, in sicer na način, kot je bila dana ali z osebnim sporočilom. Vsak posameznik, ki je opravil dejanje, ni pa vedel in ni bil dolžan vedeti, da je obljuba nagrade preklicana ima pravico zahtevati obljubljeno nagrado; če pa je nekdo imel do preklica izdatke, pa ima pravico do njihovega povračila, razen če tisti, ki je obljubil nagrado, dokaže, da so bili izdatki zaman.

Pravico do nagrade ima tisti, ki prvi opravi dejanje, za katero je bila nagrada obljubljena.

Glede na 211. člen OZ pa obveznost tistega, ki je nagrado obljubil, preneha, če mu v roku, ki je določen v razpisu, nihče ne sporoči, da je opravil dejanje, v kolikor pa z nagradno igro ni predvidenega roka, pa po enem letu od objave razpisa.

Ob podelitvi nagradne igre organizator nagradne igre ne sme pozabiti tudi na davčni vidik podeljene nagrade.

 

Osebni podatki v nagradni igri

Poleg splošnih določb, ki se nanašajo na področje nagradne igre pa organizatorji velikokrat pozabijo, da je potrebno osebne podatke posameznikov ustrezno obdelovati.

Sprva bi moral organizator nagradne igre določiti natančno, kako bo z osebnimi podatki udeleženih v nagradni igri ravnal. Pri tem namreč ne gre mimo dejstva, da je skladno s prvo točko prvega odstavka Splošne uredbe o varstvu podatkov[2], kot osebni podatek določena katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, pri čemer pa je določljiv posameznik tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

V zvezi s tem mora tako organizator nagradne igre zagotoviti, da bo imel ustrezno pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov za nagradno igro. Ena izmed možnih podlag za obdelavo osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri je privolitev, za katero pa mora biti dano izrecno soglasje. Organizator nagradne igre mora namreč jasno napisati in opredeliti, kaj bo z osebnimi podatki udeleženih počel – torej, opredeliti mora vse namene in za njih imeti ustrezno pravno podlago. Objava nagrajenca, brez da bi to bilo prej kje navedeno, namreč ni ustrezna. Privolitev posameznika mora biti jasna in izrecna, ne le vsebovana v splošnih pogojih sodelovanja.

Po končani nagradni igri je potrebno osebne podatke prav tako ustrezno obdelati. V kolikor ni predvideno, da bi se hranili po poteku roka za izvedbo nagradne igre, jih je potrebno izbrisati, če pa je rok hrambe z ustreznim namenom določen dlje in je za to podana ustrezna pravna podlaga, pa jih je potrebno ustrezno anonimizirati.

Družbena omrežja so v zadnjem času eden izmed glavnih adutov za pridobivanje prepoznavnosti, zaradi česar so tudi nagradne igre uporabnikov družbenega omrežja zelo pogoste. Posamezniki, ki nagradno igro organizirajo, ne smejo pozabiti na splošna pravila glede nagradne igre, prav tako pa ne na ureditev v povezavi z varstvom osebnih podatkov. Kljub temu, da so posamezniki uporabniki socialnega omrežja in da se morajo ravnati skladno s splošnimi pogoji socialnega omrežja, pa je pomembno, da se jih lahko smatra kot upravljavce. Upravljavec namreč po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov pomeni fizično ali pravno osebo, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.

Organizatorjem nagradne igre zato svetujemo, da se poslužujejo najmanjšega možnega obsega osebnih podatkov za udeležene v nagradni igri, da imajo pripravljene ustrezne splošne pogoje za sodelovanje in da podatke, ko so enkrat pridobljeni na ustrezni podlagi obdelujejo zakonito in jih ne uporabljajo za namene, za katere niso bili pridobljeni.

 

 Pripravila:

Urška Stopar, mag. prava

 

 [1] Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631.

[2] Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.