Ukrepi "COVID - 19": Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Ukrepi "COVID - 19": Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

17.04.2020

Državni zbor je dne 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ali t.i. »protikorona mega zakon«, ki med drugim ureja tudi naslednje:


ZIUZEOP v 87. členu določenim kategorijam zavezancev omogoča začasno prilagojen način izvedbe pregleda stranke po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19, v nadaljnjem besedilu: ZPPDFT-1)

ZPPDFT-1 določa ukrepe, ki so jih dolžni zavezanci iz njegovega 4. člena izvajati z namenom preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Eden izmed ključnih ukrepov predstavlja t.i. pregled stranke, ki se izvaja načeloma ob osebni prisotnosti stranke še pred samo sklenitvijo poslovnega razmerja. V času trajanja razmer zaradi epidemije virusa COVID-19 velja splošno navodilo pristojnih organov, naj se prebivalci izogibajo medsebojnim stikom in se čim bolj držijo na »socialni distanci«. Upoštevanje navodil lahko pripelje do položaja, ko zavezanci ne morejo opraviti pregleda stranke in posledično ne smejo skleniti poslovnega razmerja z njo.

Takšno realno onemogočanje sklepanja poslovnih razmerij lahko povzroči težave pri nemotenem poslovanju poslovnih subjektov navedenih v točkah 5 do 15 ter 20.i in 20.j (gre za poslovne subjekte, ki poslujejo na trgu kapitala in na zavarovalnem trgu) prvega odstavka 4. člena ZPPDFT-1. Ti subjekti so borznoposredniške družbe, investicijski skladi, družbe za upravljanje in upravljavci alternativnih investicijskih skladov, podružnice investicijskega podjetja, podružnice družbe za upravljanje, podružnice upravljavca, upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov, upravljavci premostitvenega sklada, ustanovitelji in upravljavci pokojninskih družb, zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje zavarovalnih poslov v skupini življenjskih zavarovanj, izdajatelji elektronskega denarja, ter zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki pri sklepanju pogodb o življenjskem zavarovanju.

Zakon zato v tem delu uvaja ukrep, ki navedenim subjektom omogoča, da ugotavljanje in preverjanje istovetnosti strank v osebni navzočnosti izjemoma izvedejo naknadno po sklenitvi pogodbenega razmerja, in sicer:

  • v roku 1 meseca po sklenitvi pogodbe ali
  • v roku 1 meseca po razglasitvi prenehanja epidemije,

če je to potrebno za zagotavljanje nemotenega poslovanja stranke v času trajanja razmer epidemije ali za preprečevanja večje škode za poslovanje stranke zaradi razmer epidemije.

 

Vsi navedeni subjekti so namreč v okviru svojega poslovanja še vedno dolžni zagotavljati izvajanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: PD/FT). Ti ukrepi so namenjeni obvladovanju tveganja za PD/FT.

Zakonodajalec je ocenil, da začasno prilagojen način izvajanja identifikacije stranke in preverjanje njene identitete glede na vse pogoje, ki so za to določeni, ne bo povečalo tveganja za zlorabo finančnega sistema za pranje denarja in financiranja terorizma, saj se morajo vsi ostali elementi pregleda stranke še vedno izvajati neokrnjeno (npr. skrbno spremljanje poslovanja stranke in preverjanje skladnosti njenega poslovanja s predvideno naravo in namenom poslovnega razmerja, ki ga je stranka sklenila pri zavezancu). Zato se tem skupinam zavezancev omogoči naknadno izvedbo ukrepa pregleda stranke, ki se nanaša na ugotavljanje in preverjanje istovetnosti v osebni navzočnosti stranke, ter se jih obenem zaveže k identifikaciji stranke na alternativni način. Ta naknadni rok je vezan na čas sklenitve poslovnega razmerja in omogoča zavezancu en mesec časa za izvedbo ukrepa. V kolikor bi razmere epidemije virusa COVID-19 trajale dlje časa kot en mesec, pa se za začetek štetja roka upošteva čas prenehanja razmer epidemije virusa COVID19. Ta možnost je namenjena zagotavljanju njihovega nemotenega poslovanja ter preprečevanju nastanka škode za poslovne subjekte v času trajanja razmer epidemije virusa COVID-19.

 

Čeprav je izvedba ugotavljanja in preverjanja istovetnosti stranke preložena na čas po sklenitvi poslovnega razmerja, je zavezanec dolžan še pred sklenitvijo poslovnega razmerja izvesti vsa možna dejanja za poznavanje svoje stranke, ki niso v nasprotju z navodili pristojnih organov za ravnanje v času trajanja razmer epidemije COVID-19, kot so na primer pridobivanje podatkov o stranki po elektronski poti, izvedba videoklica (ki ne zadošča pogojem za videoelektronsko identifikacijo) itd.

V čas po sklenitvi poslovnega razmerja sme zavezanec preložiti le tista dejanja, ki bi bila v nasprotju z navodili pristojnih organov za ravnanje v času trajanja razmer epidemije virusa COVID-19 in se nanašajo predvsem na preprečevanje fizičnih stikov med prebivalstvom.

Ta izjema od običajnega načina ugotavljanja in preverjanja istovetnosti pa se ne sme uporabiti v primeru ocenjenega povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizma.

***

Prispevki o ukrepih, ki jih prinašajo predpisi o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic, so pripravljeni na podlagi informacij, pridobljenih iz javno dostopnih virov. Pri tem gre za specialne ukrepe, ki posegajo v običajne in že utečene sistemske rešitve. Kako bodo ukrepi dejansko izvedeni in kako bodo učinkovali in bili uresničeni s strani pristojnih institucij, ni mogoče popolnoma napovedati. Vsebine, ki jih pripravlja Odvetniška družba Neffat v svojih prispevkih na Neffat Law Blogu, so zato informativne narave in ne predstavljajo pravnega ali poslovnega nasveta.Za posamezna vprašanja in informacije se lahko obrnete na nas: info@neffat.si. 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.