Ukrepi "COVID - 19": Izvršba in osebni stečaj

Ukrepi "COVID - 19": Izvršba in osebni stečaj

17.04.2020

Državni zbor je dne 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) ali t.i. »protikorona mega zakon«, ki med drugim ureja tudi naslednje:


Izvzetje prejemkov iz izvršbe in stečajne mase

Novi protikorona mega zakon za omilitev posledic epidemije za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31. 5. 2020 med ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej tistih z nizkimi pokojninami, ki so glede na ogroženo starostno skupino najbolj izpostavljeni nevarnosti epidemije, določa prejem določenih prejemkov, na primer nadomestila za brezposelnost, ki ga avtomatično prejme delavec, ki v času epidemije izgubi službo ali solidarnostni dodatek za upokojence. Zakon nato določa ukrepe pomoči tudi za samozaposlene, uvaja finančno pomoč v sklopu pomoči kmetijstvu in podobno.

Da ne bi bil izničen namen vseh teh pomoči, pa je v tem delu v zakonu določeno, da se vsi prejemki, ki bodo izplačani po novem antikorona mega zakonu, izvzamejo iz sodne in davčne izvršbe.

Ti prejemki se izvzamejo tudi iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja.


Odlog in zadržanje izvrševanja sklepov o izvršbi

Na podlagi Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih sodišča od 16. 3. 2020 več ne odločajo in ne izdajajo sklepov o izvršbi, razen v nujnih zadevah, vendar pa izvrševalci (banke, delodajalci, KDD, itd.) sklepe o izvršbi, ki so bili do tega trenutka že izdani, še vedno izvršujejo. Zato je zakon v tem delu določil, da se bo v izvršilnih postopkih, ki tečejo po ZIZ, z dnem uveljavitve tega zakona odložilo izvrševanje sklepov o izvršbi, razen če bo šlo za izvršbo zaradi terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

V postopkih davčne izvršbe, ki tečejo po ZDavP-2, pa se bo z dnem uveljavitve tega zakona zadržalo izvrševanje sklepov o izvršbi.

Odlog oziroma zadržanje bosta nastopila po samem zakonu, zato sodišča in davčni organi ne bodo izdajali posebnih sklepov.

Predlagana ureditev je pomembna zlasti zato, ker se bo veliko dolžnikov v obdobju epidemije znašlo v hudi stiski, pa tudi zaradi tega, ker dolžniki v tem obdobju pred sodišči ne morejo doseči odloga izvršbe, tega tudi ne morejo doseči upniki v morebitnem dogovoru z dolžnikom, saj postopek izvršbe ni opredeljen kot nujni sodni postopek, zato sodišča v obdobju razglašene epidemije v teh postopkih tudi o predlogih za odlog izvršbe ne odločajo. Kljub predlaganim rešitvam v tem členu pa že obstoječa zavarovanja upnikov ostajajo, saj so upniki varovani tako, da v času trajanja odloga oziroma zadržanja izvršbe v postopkih, v katerih so že pridobili zastavno pravico na predmetu izvršbe, denimo z opravljenim rubežem premičnin, le-to obdržijo. Glede izvršbe na nepremičninah pa že sprejeti Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določa, da roki v zadevah, ki niso nujne, ne tečejo. Glede na dejstvo, da izvršilne zadeve oziroma izvršba na nepremičnino skladno s 83. členom Zakona o sodiščih ni opredeljena kot nujna zadeva, sodišča v teh zadevah ne odločajo, kar posledično pomeni, da se tudi ta izvršba ne vodi v času razglašene epidemije.

***

Prispevki o ukrepih, ki jih prinašajo predpisi o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic, so pripravljeni na podlagi informacij, pridobljenih iz javno dostopnih virov. Pri tem gre za specialne ukrepe, ki posegajo v običajne in že utečene sistemske rešitve. Kako bodo ukrepi dejansko izvedeni in kako bodo učinkovali in bili uresničeni s strani pristojnih institucij, ni mogoče popolnoma napovedati. Vsebine, ki jih pripravlja Odvetniška družba Neffat v svojih prispevkih na Neffat Law Blogu, so zato informativne narave in ne predstavljajo pravnega ali poslovnega nasveta.Za posamezna vprašanja in informacije se lahko obrnete na nas: info@neffat.si.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.