Okoljevarstveno soglasje

Okoljevarstveno soglasje

09.07.2020

Skladno z Zakonom o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO-1) se skrbi za varstvo okolja pred obremenjevanjem, prav tako pa se med drugimi skrbi tudi za ukrepe varstva okolja. Ker ima torej okolje poseben status, ki se varuje z zakonom, je potrebno, da se pred posegi, ki bi lahko pomembno vplival na okolje oceni, kako bi ta poseg vplival na okolje. To presojo izvede pristojna agencija, ki je organ v sestavi ministrstva, ki v posebnem upravnem postopku ugotovi, ali so za okolje posledice posega sprejemljive, v tem primeru se izda potrebno okoljevarstveno soglasje, ali ne, pri čemer se zavrne izdaja okoljevarstvenega soglasja.

 

1.       V KATERIH PRIMERIH JE POTREBNO PRIDOBITI OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE?

Za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje, je potrebno izvesti presojo njegovih vplivov na okolje, pri čemer pa je potrebno tudi pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva.[1]

Postopek presoje vplivov na okolje je namenjen temu, da se v zvezi s posegom ugotovijo in ocenijo vsi dolgoročni, kratkoročni, posredni ali neposredni vplivi na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino, ter njihova medsebojna razmerja.

Presoja vplivov na okolje je v nekaterih primerih obvezna, in sicer, ko gre za tiste vrste posegov v okolje, ki zaradi njihovih lastnosti, kot so velikost, obseg, lokacija ali druge značilnosti, vplivajo na okolje. Prav tako pa je za nekatere posege določen tudi predhodni postopek, da se ugotovi, ali je za takšen poseg potrebno, da se ugotovi presoja vplivov na okolje. Vlada je z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje[2] (v nadaljevanju: Uredba) predpisala vrste posegov, za katere je potrebno obvezno izvesti presojo vplivov na okolje, ter tiste vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, v kolikor se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da lahko imajo pomemben vpliv na okolje. Z uredbo so prav tako predpisana podrobnejša merila, ki so podlaga za odločanje v predhodnem postopku o obveznosti izvedbe presoje vplivov na okolje za nameravan poseg. Kot Priloga 1 k Uredbi je priložen seznam posegov, ki so označeni kot vrsta posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna ali pa kot vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje.

 

2.      KAJ SE POTREBUJE ZA IZDAJO OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA?

Za izdajo okoljevarstvenega soglasja mora posameznik zaprositi na ministrstvo z vlogo, kateri priloži projekt in poročilo o vplivih na okolje.

V postopku presoje vplivov na okolje ministrstvo javnosti zagotovi vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju ter omogočiti izražanje mnenj in dajanje pripomb.

V kolikor gre za čezmejni vpliv, ki bi zaradi nameravanega posega lahko pomembno vplival na okolje v državi članici, ministrstvo pristojnemu organu te države članice pošlje obvestilo.

 

3.      IZDAJA OKOLJEVARSTVENEGA SOGLASJA

Kot določa 61. člen ZVO-1 ministrstvo dano vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja, projekt, poročilo in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju pošlje ministrstvom in organizacijam, ki na poziv v 21 dneh podajo svoje mnenje za nameravan poseg. O okoljevarstvenem soglasju se odloči v roku 3 mesecev od popolne vloge, prav tako pa se v okoljevarstvenem soglasju določijo pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upoštevati pri izvajanju projekta, da bi škodljive vplive na okolje preprečil, zmanjšal ali odstranil.

Posegi v naravo terjajo določene postopke, ki jih mora opraviti nosilec nameravanega posega v prostor. Vsekakor je smiselno, da se že z načrtovanjem posega v prostor obrnete na pravnega strokovnjaka, ki vas bo usmerjal s potrebnimi postopki, da bi prišlo do realizacije projekta, ki je skladen z zahtevami varstva okolja.

 

Pripravila:

Urška Stopar, mag. prava.[1] 50. člen ZVO-1.

[2] Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.