Izročilna pogodba

Izročilna pogodba

10.10.2022

Izročilna pogodba:

Z izročilno pogodbo se izročitelj zaveže, da bo izročil in razdelil svoje premoženje svojim potomcem oziroma posvojencem ter njihovim potomcem (v  nadaljevanju: »potomci«). Izročitelj lahko v izročilni pogodbi razpolaga le s premoženjem, ki ga je imel ob trenutku sklenitve izročilne pogodbe in ne s premoženjem, ki ga bo imel v trenutku svoje smrti.

Posebnost izročilne pogodbe je v tem, da je pogodba veljavna le tedaj, če se z njo strinjajo vsi izročiteljevi potomci[1], ki bi bili po zakonu poklicani, da po njem dedujejo (547. člen Obligacijskega zakonika), kar posledično pomeni, da prevzemnik po izročilni pogodbi, postane lastnik predmeta izročilne pogodbe takoj, premoženje, ki je predmet pogodbe, pa se po smrti izročevalca ne všteva v zapuščino. Pogodba prav tako mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Če se eden izmed potomcev ne strinja z izročitvijo in razdelitvijo, se štejejo tisti deli premoženja, ki so bili izročeni drugim potomcem, za darila (darilna pogodba) in se po prednikovi smrti z njimi ravna kot z darili, ki jih je prednik dal dedičem. Enako se ravna, če se izročitelju po izročitvi in razdelitvi, s katero so se strinjali vsi potomci, rodi otrok ali se pojavi potomec, ki je bil razglašen za mrtvega.

Ob izročitvi lahko pridrži izročitelj zase in za svojega zakonca ali za koga drugega pravico užitka vsega izročenega premoženja ali dela premoženja, ali si izgovori dosmrtno rento v naravi ali v denarju, dosmrtno preživljanje ali kakšno drugo nadomestilo. Če sta užitek ali dosmrtna renta dogovorjena za izročitelja in njegovega zakonca skupaj, gre v primeru smrti enega od njiju užitek oziroma renta v celoti drugemu do njegove smrti.

Potomci, med katere je izročitelj razdelil svoje premoženje, prav tako niso odgovorni za njegove dolgove, če ni bilo ob izročitvi in razdelitvi določeno kaj drugega. Lahko pa vsekakor izročiteljevi upniki izpodbijajo izročitev in razdelitev ob pogojih, ki veljajo za izpodbijanje neodplačnih razpolaganj.

Podobno kot pri darilni pogodbi, izročitelj lahko prekliče pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi potomec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi ta prejeto obdržal. Enako pravico ima izročitelj, če potomec ne daje njemu ali komu drugemu preživnine, ki je bila dogovorjena s pogodbo o izročitvi in razdelitvi in če ne poravna izročiteljevih dolgov, katerih poravnava mu je bila v tej pogodbi naložena. V drugih primerih neizpolnitve bremen, prevzetih s pogodbo o izročitvi in razdelitvi, odloči sodišče, upoštevajoč pomembnost bremen za izročitelja in druge okoliščine primera, ali ima izročitelj pravico zahtevati vrnitev danega premoženja ali pa ima samo pravico zahtevati prisilno izpolnitev bremen.

 

Sklepno:

Ker je torej strinjanje vseh potomcev pogoj za veljavnost izročilne pogodbe, to naposled tudi pomeni, da prevzemnik postane lastnik premoženja takoj, premoženje, ki je predmet pogodbe, pa po smrti izročevalca ne gre v zapuščinsko maso, kar pa je bistvena lastnost po kateri se izročilna pogodba razlikuje z darilno pogodbo. Namreč darila, ki jih je prednik podaril dedičem, še naprej predstavljajo del zapuščinske mase in s tem tudi (potencialno) predmet zapuščinske obravnave.

Navedeno izhaja že iz določbe 550. člena Obligacijskega zakonika, ki določa, da če se kakšen potomec ni strinjal z izročitvijo in razdelitvijo, se štejejo tisti deli premoženja, ki so bili izročeni drugim potomcem, za darila in se po prednikovi smrti z njimi ravna kot z darili, ki jih je prednik dal dedičem.

 

Pripravil:

Rok Poklukar

 


 

Viri:

  • Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

[1] Če kakšen potomec ni dal privolitve, jo lahko da pozneje v enaki obliki.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.