V veljavi novela Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

V veljavi novela Zakona o avtorski in sorodnih pravicah

02.11.2022

S 26. oktobrom 2022 je stopila v veljavo novela Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I), s katero je slovenski zakonodajalec z nekoliko zamude implementiral evropsko zakonodajo[1], med drugim »kontroverzno« Direktivo o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj poglavitnih rešitev oziroma sprememb, ki jih novela prinaša:

  • na novo je urejena pravica radiodifuzne retransmisije (31. člen ZASP), ki med drugim postaja tehnološko nevtralna, saj zajema vse možnosti pridobitve programskih signalov, ki so v danem trenutku tehnološko mogoče;
  • za satelitske oddaje in pomožne spletne storitve v okviru radiodifuznega oddajanja se uvaja načelo države izvora, ki RTV organizacijam omogoča, da v eni državi članici EU pridobijo avtorske in sorodne pravice za vse države članice EU oziroma EGS;
  • predlog določa nove vsebinske omejitve pravic v primerih pouka na daljavo in čezmejnega pouka[2], uporabe del izven pravnega prometa[3], besedilnega in podatkovnega rudarjenja[4] ter za namen ohranjanja kulturne dediščine. Poleg parodije in karikature je dodana možnost proste predelave dela v pastiš;
  • previdena je možnost alternativnega reševanja sporov med avtorji in uporabniki, pri čemer lahko v imenu avtorja sodelujejo tudi ustrezna reprezentativna združenja avtorjev;
  • uvaja se nova sorodna pravica založnika medijske publikacije[5], ki obsega izključno pravico reproduciranja in dajanja na voljo javnosti medijske publikacije v primeru, ko ponudnik storitev informacijske družbe uporabi medijsko publikacijo na spletu v dveh letih od njene prve zakonite objave;
  • z novim poglavjem[6] je urejena priobčitev javnosti v okviru storitev deljenja vsebin na spletnih platformah, skladno s katero mora ponudnik takih storitev predhodno pridobiti dovoljenje imetnikov pravic na vsebinah, ki se na platformah objavljajo. Če ponudnik storitev nima ustreznega dovoljenja imetnikov pravic, odgovarja za nedovoljena dejanja priobčitve javnosti, razen če izkaže obstoj posebnih okoliščin, ki ga razbremenijo odgovornosti [7];
  • dodane so številne nove pravice avtorjev in izvajalcev do nadomestila (npr. v primeru priobčitve dela javnosti v okviru storitev deljenja vsebin na spletu[8], v primeru priobčitve javnosti videogramov[9], v primeru prenosa pravice dajanja v najem videogramov na filmskega producenta[10], ipd.);
  • širi se odgovornost uporabnika, da avtorjem in izvajalcem poroča o prihodku[11], doseženem z uporabo dela, če je višina avtorskega honorarja odvisna od tega prihodka;
  • dopolnjujeta se t.i. določba o uspešnici[12] (»bestseller clause«) ter pravica avtorja do preklica prenosa materialne avtorske pravice[13] zaradi nezadostnega izkoriščanja dela s strani imetnika, na katerega so bile pravice izključno prenesene (»use-it-or-lose-it clause«).

Novela je zakonsko besedilo posodobila na način, ki skuša slediti tehnoloških spremembam v družbi, ostaja pa vprašanje, kako se bodo nekatere določbe zaradi svoje kompleksnosti implementirale v praksi in koliko bodo dejansko učinkovite pri varovanju pravic avtorjem in drugih imetnikov pravic.

 

Pripravila:

Valentina Prete

 

 


 

[1] Direktiva (EU) 2019/789 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o določitvi pravil glede izvrševanja avtorske in sorodnih pravic, ki se uporabljajo za določene spletne prenose radiodifuznih organizacij in retransmisije televizijskih ter radijskih programov, in spremembi Direktive Sveta 93/83/EGS, ter Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. april 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/EU in 2001/29/ES.

[2] Če ni namenjeno doseganju posredne ali neposredne gospodarske koristi, je brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice, vendar ob plačilu primernega nadomestila, za namen ponazoritve pri poučevanju z uporabo elektronskih sredstev, na daljavo ali čezmejno, vključno s preverjanjem znanja, dopustno (1) reproduciranje v elektronski obliki in priobčitev javnosti objavljenih del ter (2) predelava baze podatkov in v elektronski obliki reproduciranje, distribuiranje ter priobčitev javnosti predelane baze podatkov (47.b člen ZASP).

[3] Javno dostopni arhivi, knjižnice, muzeji, ustanove filmske ali avdio dediščine ter javne RTV organizacije lahko, če to ni namenjeno doseganju posredne ali neposredne gospodarske koristi, prosto dajo na voljo javnosti na nekomercialni spletni strani dela izven pravnega prometa, ki jih imajo trajno v svojih zbirkah, in jih za ta namen reproducirajo, vključno z bazami podatkov, ki jih lahko za ta namen predelajo (50.e člen ZASP). Za dela izven pravnega prometa se štejejo dela, za katera se po razumnih prizadevanjih preverjanja, ali je delo dostopno javnosti v pravnem prometu, v dobri veri domneva, da delo ni dostopno javnosti v pravnem prometu po običajnih trgovinskih kanalih (50.f člen ZASP).

[4] Za namene besedilnega in podatkovnega rudarjenja je prosto reproduciranje del, do katerih se zakonito dostopa. Besedilno in podatkovno rudarjenje pomeni vsako avtomatizirano analitično tehniko, katere namen je analiziranje besedila in podatkov v elektronski obliki, da se ustvarijo informacije, kot so npr. vzorci, trendi in korelacije, kar vključuje tudi digitalizacijo analognih vsebin in oddaljen dostop do takšnih vsebin, kadar je to potrebno za namene besedilnega in podatkovnega rudarjenja (57.a člen ZASP).

[5] 139.a člen ZASP.

[6] Šesto a poglavje ZASP.

[7] In sicer (1) da si je po najboljših močeh prizadeval za pridobitev dovoljenja avtorja; (2) da si je po najboljših močeh in v skladu s skrbnostjo dobrega strokovnjaka prizadeval, da bi zagotovil nerazpoložljivost določenega avtorskega dela, za katerega mu je avtor predložil ustrezne in potrebne podatke; in (3) da je po prejemu zadostno utemeljene zahteve avtorja nemudoma odstranil določeno priglašeno avtorsko delo s svojega spletnega mesta ali onemogočil dostop do njega, in si je po najboljših močeh prizadeval preprečiti njegova prihodnja nalaganja na strežnik v skladu s prejšnjo točko.

[8] 6. odstavek 76. člena ZASP.

[9] 2. odstavek 122. člena in 134.a člen ZASP.

[10] 2. odstavek 123. člena ZASP.

[11] 82. člen ZASP.

[12] 3. odstavek 81. člena ZASP.

[13] 1. odstavek 83. člena ZASP.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.