Izvršnica

Izvršnica

26.08.2013

Izvršnica je nov instrument zavarovanja terjatev, ki je urejena v Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih (Ur.l. RS, št. 57/2012, v nadaljevanju ZPreZP-1) in upnikom omogoča poplačilo s sredstvi, ki jih ima dolžnik ponudniku plačilnih storitev (bankah, hranilnicah). Izvršnica je listina, ki vsebuje izjavo dolžnika, dano v skladu z ZPreZP-1, s katero se dolžnik zaveže plačati z izvršnico določen denarni znesek.

Bistvene lastnosti izvršnice:
 • izdata jo lahko le gospodarski subjekt ali javni organ;
 • upnik je lahko fizična ali pravna oseba;
 • izvršnica je izvršilni naslov v skladu z Zakonom o izvršbi in zavarovanju. Šteje se, da izvršnica vsebuje potrdilo o izvršljivosti;
 • upnik mora izvršnico predložiti v plačilo v treh (3) letih po dospelosti obveznosti iz izvršnice;
 • izvršnica ni prenosljiva (42. člen ZPreZP-1);
 • upnik lahko zahteva plačilo obveznosti iz izvršnice v breme denarnih sredstev, ki se vodijo na kateremkoli dolžnikovem računu pri ponudnikih plačilnih storitev;
 • velja neizpodbitna domneva, da izvršnica vsebuje (39/2. člen ZPreZP-1): 1.nepreklicno pooblastilo dolžnika upniku, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme dolžnikovih denarnih sredstev pri dolžnikovem ponudniku plačilnih storitev v skladu z izvršnico, in 2.nepreklicno soglasje dolžnika vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme dolžnikovih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik v skladu s prejšnjo točko;
 • upnik ob predložitvi izvršnice enemu izmed dolžnikovih ponudnikov plačilnih, navede račun, na katerega naj se denarna sredstva prenesejo. Upnik lahko zahteva izvršitev plačilne transakcije tudi za znesek, ki je manjši od zneska, na katerega se glasi izvršnica. Če upnik ob predložitvi izvršnice ne izjavi, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v višini, nižji od zneska, na katerega se glasi izvršnica, se šteje, da je upnik zahteval izvršitev plačilne transakcije za celoten znesek, na katerega se glasi izvršnica.
 • ponudnik plačilnih storitev, pri katerem je upnik zahteval izvršitev plačilne transakcije, obvesti dolžnika o upnikovi plačilni zahtevi;
 • ponudnik plačilnih storitev, ki mu je bila predložena izvršnica, onemogoči dolžniku razpolaganje z denarnimi sredstvi, dokler upnikova zahteva, dana na podlagi izvršnice, ni izvršena;
 • sklepi o izvršbi sodišča, davčnega ali carinskega organa ter sklepi sodišča ali davčnega organa o zavarovanju imajo pri izvršitvi prednost pred poplačilom izvršnice;
 • če ponudnik plačilnih storitev, ki mu je bila izvršnica predložena v plačilo, ugotovi, da dolžnik nima dovolj sredstev, pošlje kopijo izvršnice drugim ponudnikom plačilnih storitev, ki prenesejo denarna sredstva na račun dolžnika pri ponudniku plačilnih storitev, ki je poslal kopijo izvršnice.
Vsebina izvršnice:
 1. navedba, da gre za izvršnico,
 2. davčna številka ter firma ali ime dolžnika in njegov sedež ali poslovni naslov,
 3. davčna številka ter firma ali ime upnika in njegov sedež ali poslovni naslov,
 4. v evrih navedena ter s številko in besedo zapisana denarna obveznost dolžnika, če se obveznost obrestuje, pa tudi podatke o začetku teka obresti in obrestni meri,
 5. dan dospelosti obveznosti iz prejšnje točke,
 6. kraj in datum izdaje izvršnice,
 7. podatke o pogodbi oziroma drugem pravnem temelju nastanka obveznosti, in
 8. notarsko ali upravno overjen podpis dolžnika iz izvršnice.

Izvršnica, ki ne vsebuje vseh zgoraj navedenih sestavin, nima pravnega učinka.

Ponudnik plačilnih storitev ne izvrši upnikove zahteve za poplačilo iz izvršnice in vrne izvršnico upniku, če:

 • obveznost iz izvršnice še ni dospela,
 • upnik ni navedel računa, na katerega naj se denarna sredstva prenesejo,
 • je izvršnica nepopolna, ali
 • so od dospelosti obveznosti iz izvršnice pretekla več kot tri leta.

Ponudnik plačilnih storitev ne preverja ali:

 • denarna obveznost iz izvršnice izvira iz pogodbe, ki je v zvezi z dejavnostjo pravne ali fizične osebe, ki je vpisana v Poslovni register Republike Slovenije,
 • je izvršnico podpisal zakoniti zastopnik dolžnika,
 • je prenehala obveznost, v zavarovanje plačila katere je bila dana izvršnica,
 • je bila nasprotna obveznost upnika iz pogodbe oziroma drugega pravnega temelja nastanka obveznosti, v plačilo ali zavarovanje katere je bila dana izvršnica, izpolnjena.

Ponudnik plačilnih storitev vrne izvršnico upniku:

 • če zahteve, dane na podlagi izvršnice, ni mogel izvršiti v enem letu po predložitvi v plačilo,
 • če upnik to zahteva.

Če je z izvršitvijo zahteve plačana celotna obveznost iz izvršnice, ponudnik plačilnih storitev vrne izvršnico dolžniku.
Če je z izvršitvijo zahteve plačan le del obveznosti iz izvršnice, zaznamuje ponudnik plačilnih storitev delno plačilo na izvršnici in vrne izvršnico upniku.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.