Ukrepi "COVID-19": odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

Ukrepi "COVID-19": odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

06.04.2020

1. Kaj prinaša zakon?

Če ste se zaradi negativnih posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije znašli v finančnih težavah, lahko na podlagi tega zakona zaprosite za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe.

Kreditojemalec se lahko z banko ali hranilnico, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, ali podružnico banke države članice, ki ima sedež v Republiki Sloveniji in ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, lahko opravlja bančne storitve na območju Republike Slovenije, dogovori za odlog plačila kredita za obdobje 12 mesecev, vendar samo za obveznosti, ki zapadejo v plačilo po razglasitvi epidemije, tj. od 12. 3. 2020 dalje.

 

2. Kaj pomeni odlog plačila po tem zakonu?

Pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka obdobja odloga. Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se tako podaljša za čas trajanja odloga plačila, vsi drugi pogoji po kreditni pogodbi pa ostanejo enaki. Po izteku obdobja odloga plačila naslednji obrok zapade v plačilo skladno z določbami kreditne pogodbe. Odlog pa ne vpliva na izračun višine posameznega obroka v skladu s kreditno pogodbo.

Banka in kreditojemalec se lahko z aneksom dogovorita tudi drugače in bolj ugodno za kreditojemalca. Odlog plačila obveznosti iz kreditnih pogodb velja tudi za nove kreditne pogodbe, ki so sklenjene v obdobju veljavnosti tega zakona.

 

3. Kdo lahko zaprosi za odlog obveznosti iz kreditne pogodbe?

Za odlog obveznosti iz kreditne pogodbe lahko zaprosijo naslednji subjekti:

 • gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki ima sedež v Republiki Sloveniji;
 • zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja,
 • samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
 • fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

 

4. Kakšne so obveznosti kreditojemalcev?

Odlog plačila ni avtomatičen. Prosilec mora pri banki, s katero ima sklenjeno kreditno pogodbo, vložiti vlogo za odlog plačila. Banke vloge že sprejemajo, vlogo pa je potrebno oddati najkasneje do poteka šestih mesecev po preklicu epidemije virusa. Kreditojemalci (iz prve in druge alineje četrtega odstavka 2. člena ZIUOPOK – sem sodijo spodaj našteti subjekti) morajo vlogi priložiti opis poslovnega položaja in izjavo, da imajo na dan 31. 12. 2019 poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da je na dan vložitve vloge iz prejšnjega odstavka v situaciji, ko ji je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh.

Opis poslovnega položaja mora vsebovati:

 • za gospodarsko družbo, ki se skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, razvršča med velike družbe: navedbo vzrokov in predložitev dokazov za bistveno zmanjšanje obsega dela in poslovanja zaradi posledic epidemije virusa, zaradi česar je prišlo do težav z likvidnostjo, ki lahko povzroči insolventnost družbe;
 • za mikro, majhne ali srednje velike gospodarske družbe ter za zadruge, društva, zavode, ustanove, fizično osebo, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, nosilca kmetijskega gospodarstva, nosilca dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali za samozaposleno osebo: navedbo vzrokov in predložitev dokazov za bistveno zmanjšanje obsega dela in poslovanja zaradi posledic epidemije virusa, zaradi katerih ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko;
 •  in načrt poslovodstva kreditojemalca o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti, kar velja za vse naštete subjekte.

Izjema velja za kreditojemalce, ki opravljajo dejavnost, ki je bila z vladnim ali občinskim odlokom zaradi epidemije virusa začasno prepovedana, saj jim v tem primeru ni treba priložiti opisa poslovnega položaja in podati utemeljitve. V vlogi kreditojemalec navede le vladni oziroma občinski odlok, ki vpliva na opravljanje njegove dejavnosti.

 

5. Na kaj morajo biti kreditojemalci še posebej pozorni, če jim je bil odlog plačila odobren?

5.1. Mesečna poročila banki

Kreditojemalec, ki pripravi opis poslovnega položaja, mora banki enkrat mesečno poročati o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah svojega poslovnega položaja.

Banka bo torej redno spremljala poslovni položaj kreditojemalca in bo lahko odlog plačila tudi prekinila ali skrajšala:

 • če ji kreditojemalec ne bo redno poročal o svojem poslovnem položaju;
 • bo na podlagi mesečnih poročil in drugih podatkih o kreditojemalcu ocenila, da je to upravičeno;
 • bo ugotovila, da je kreditojemalec v vlogi navajal lažne podatke.

 

5.2. Prekršek

Zaradi navajanja neresničnih podatkov v opisu poslovnega položaja bo kreditojemalec odgovoren za prekršek, ki se kaznuje z globo v znesku od 2.500 EUR do 20.000 EUR oziroma z globo od 25.000 EUR do 250.000 EUR.

 

5.3. Obresti

Banka bo v času trajanja odloga še vedno obračunavala obresti, dogovorjene z osnovno kreditno pogodbo, v plačilo pa bodo zapadle šele po izteku obdobja odloga.

 

***

Prispevki o ukrepih, ki jih prinašajo predpisi o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic, so pripravljeni na podlagi informacij, pridobljenih iz javno dostopnih virov. Pri tem gre za specialne ukrepe, ki posegajo v običajne in že utečene sistemske rešitve. Kako bodo ukrepi dejansko izvedeni in kako bodo učinkovali in bili uresničeni s strani pristojnih institucij, ni mogoče popolnoma napovedati. Vsebine, ki jih pripravlja Odvetniška družba Neffat v svojih prispevkih na Neffat Law Blogu, so zato informativne narave in ne predstavljajo pravnega ali poslovnega nasveta. Za posamezna vprašanja in informacije se lahko obrnete na nas: info@neffat.si.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.